Wat is coaching?

Het woord 'Coach' verwijst naar de Frans/Engelse term voor allerlei transportmiddelen om iemand comfortabel te vervoeren.

Er bestaan heel veel verschillende vormen van coaching. De meest gekende coach is wellicht de sportcoach, maar er zijn er veel meer. Wat alle vormen van coaching gemeen hebben is dat mensen er gebruik van maken om vooruit te komen of om hun situatie te veranderen. 

Meestal is personal coaching een gesprek of reeks gesprekken tussen twee personen waarbij er samen wordt gewerkt aan het proces van zelfontwikkeling.

Een coach is niet degene die oplossingen geeft voor ontstane problemen, noch degene die de knoop doorhakt bij het maken van keuzes. Hij gaat aan de hand van gesprekken de gecoachte begeleiden in het zelf ontdekken van de uitkomst. Voor de coach is dan ook het leerproces het belangrijkste werkveld. Dit neemt niet weg dat er altijd een doel voor ogen wordt gehouden. Soms is het bepalen van dit doel het eerste waar er samen naar op zoek gegaan wordt.

 

Coaching is meer dan een goed gesprek met een familielid of kennis. Coaching is een professionele vorm van gesprekken tussen jou als cliënt en een coach als neutrale buitenstaander. 

Coaching is geen therapie. Ook al bevindt coaching zich in de wereld van de hulpverlening, er is een wezenlijk verschil. Coaching ondersteunt globale levenssituaties, verbetert prestaties en creëert wenselijke situaties. Therapie daarentegen richt zich op specifieke, ernstige problemen zoals trauma's, psychische problemen enz...

Het kan voorkomen dat in de loop van een gesprekkenreeks blijkt dat er inderdaad een dieperliggend probleem speelt, waarvoor coaching niet de beste begeleidingsvorm is. Op dat moment zal de coach je doorsturen naar een andere en meer aangepaste vorm van hulpverlening.