Op basis van de huidige overheidsregels omtrent Covid-19 mag ik, mits in achtneming van de nodige maatregelen, één persoon ontvangen in mijn praktijk. Online begeleiding blijft ook mogelijk. Neem contact met me op voor meer info.

Relatiebegeleiding

Indien jullie er als koppel niet meer uitkomen kan je voor een gezamelijke begeleiding ook terecht bij bartcoaching om op die manier terug in gesprek te treden met jouw partner.


Bij een relatiebegeleiding worden steeds eerst één à twee gesprekken individueel gepland om inzicht te krijgen in het persoonlijke verhaal van elke partner. Daarna kunnen we overgaan naar gezamelijke gesprekken, tenzij het beter lijkt om verder te gaan met individuele gesprekken met één of beide partners.

De coach is hierbij een neutraal persoon die jou kan helpen om op een eerlijke manier uw gevoelens, wensen, bedenkingen, wrevel,... te verwoorden aan je partner. De coach helpt je hierbij om een open sfeer te creëren om eindelijk eens de scheefgegroeide communicatie aan te pakken.